Linepack Flexibility Service

03 mei 2013

In de afgelopen maanden heeft overleg plaatsgevonden tussen GTS, shippers en representatieve organisaties over de wijzigingen aan het Nederlandse balanceringsregime per 1 april 2014, die voortkomen uit de Europese netwerkcode Gas Balancing of Transmission Networks. Hiervoor zijn twee workshops georganiseerd voor shippers en representatieve organisaties. Meer informatie over de voorgestelde wijzigingen is hier te vinden.

De implementatieopties voor de einde dag settlement zijn uitgebreid behandeld. De deelnemende shippers en representatieve organisaties hebben hun voorkeur uitgesproken voor einde dag settlement via de low-impact Linepack Flexibility Service. We kunnen u nu vertellen dat de Autoriteit Consument & Markt comfort heeft afgegeven voor het verder uitwerken van deze nieuwe dienst via de Gasvoorwaarden.