Market based balancing functioneert prima

10 mei 2012

Gas Transport Services, de Nederlandse TSO, introduceerde per 1 april 2011 een nieuw balanceringsregime. Onlangs heeft GTS een evaluatie uitgevoerd op dit regime, gebaseerd op meningen en ervaringen van de belanghebbenden. De evaluatie bestond uit 2 rondes van vragen aan de representatieve organisaties die betrokken waren bij het ontwerp van het regime en diverse shippers die vrijwillig hun mening met GTS gedeeld hebben.

De bevindingen zijn vandaag met de GTS shippers gedeeld en het rapport met daarin een overzicht van de bevindingen is beschikbaar op de GTS website.

De bevindingen van deze evaluatie onthullen dat het regime erg goed functioneert, en dat het marktgebaseerde karakter erg gewaardeerd wordt. Het regime heeft ook zijn sterktes bewezen gedurende de winterperiode met hoge netwerkbelasting in de koude week begin februari 2012. GTS waardeert zeer de feedback die door de deelnemers is aangeleverd, en zal aandacht blijven besteden aan de verbetering van de robuustheid van het stuursignaal en de communicatie in geval van verstoringen. GTS bereidt momenteel een plan van aanpak voor om de wijzigingen die onder andere door de Europese Network Code on Balancing gevraagd worden te accomoderen, onderdeel daarvan zal de transitie van de biedladder naar de Within Day Market zijn voor het kopen en verkopen van balanceergas.