Market demand assessment

05 apr 2017

Zoals vastgesteld in Verordening (EU) 2017/459 (NC CAM) die op 6 april van kracht wordt zal GTS in oneven jaren direct na afloop van de jaarlijkse veiling een market demand assessment uitvoeren.In 2017 zal de demand assessment op 6 april starten. Deze demand assessment moet inzicht geven in de behoefte van marktpartijen aan additionele capaciteit.

Marktpartijen hebben de mogelijkheid om tot 8 weken na de start van de demand assessment hun niet bindende capaciteitsbehoefte kenbaar te maken bij GTS. Hiervoor is een demand indication template ontwikkeld dat u volledig ingevuld terug kunt sturen aan GTS.