Market demand assessment incremental capacity

27 jul 2017

Conform hetgeen vastgelegd is in Verordening (EU) 2017/459 (NC CAM) die op 6 april 2017 van kracht is geworden heeft GTS een market demand assessment uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de behoefte aan additionele capaciteit op interconnectiepunten  van marktpartijen. De demand assessment rapportages zijn vandaag op onze website gepubliceerd.