Marktconsultatie flexibiliteits- en capaciteitsservice

21 mei 2010

Hierbij wordt U uitgenodigd om deel te nemen aan de Markt Consultatie “Flexibility and Capacity Services”. Via deze Markt Consultatie wil Gas Transport Services B.V. de beschikbaarheid onderzoeken van Flexibiliteits- en Capaciteitsdiensten en verder, als onderdeel van haar wettelijke taak, de behoefte aan Flexibiliteitsdiensten in het nieuwe balanceringsregime.

De respons op deze consultatie zal worden gebruikt voor het opstellen van toekomstige tenders.

In de bijlage “Market Consultation” is de gevraagde informatie gespecificeerd. Het wordt op prijs gesteld als U de gevraagde informatie zo compleet mogelijk op of voor 11  juni 2010 naar GTS wilt sturen via het email adres flexibility@gastransport.nl.

Als u vragen heeft, dan verzoeken wij u deze per e-mail aan ons te sturen: flexibility@gastransport.nl.