Marktconsultatie - een directe verbinding tussen TTF en NBP

09 mei 2017

Hierbij wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de marktconsultatie over de integratie van de transportsystemen van BBL Company (BBLC) en Gasunie Transport Services (GTS) in het vergrote TTF-marktgebied.

BBLC en GTS organiseren beide een consultatie over de integratie. BBLC is verplicht om de aanpassing van de Algemene Voorwaarden in de markt te consulteren: daartoe zijn de aangepaste Algemene Voorwaarden van BBLC gepubliceerd op hun website. Meer informatie over de consultatie van BBLC is beschikbaar op de BBLC website.

Voor GTS is een consultatie daarentegen niet verplicht, zij wil geïnteresseerde partijen echter de gelegenheid geven hun mening te delen.

Om marktpartijen te informeren zijn de volgende documenten ontwikkeld:

Gezamelijke BBLC-GTS begeleidende brief 168 kB 08 mei 2017
GTS consultatie brief 153 kB 08 mei 2017
Kosten- batenanalyse van de integratie door Pöyry Management Consulting 784 kB 08 mei 2017
BBLC en GTS - Informatie document 10 MB 08 mei 2017

Na afloop van de consultatieperiode zal GTS een rapport opstellen over de voorgenomen integratie inclusief uw input. Om volledige transparatie te garanderen wordt het rapport gedeeld en besproken met de Autoriteit Consument en Markt. Het finale rapport wordt op de website van GTS gepubliceerd.

Als u vragen heeft, verzoeken wij u om deze per e-mail aan ons te sturen: info@gastransport.nl.