Nederland en Engeland leidend in Europese gashandel

13 jun 2012

De Nederlandse gashandelsplaats TTF is de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot één van de twee toonaangevende liquide gashubs in Europa, vergelijkbaar met het Engelse National Balancing Point (NBP). Het NBP was jarenlang met afstand de grootste handelsplaats in de Europese Unie, en gold als voorbeeld voor veel andere Europese landen in hun streven goed werkende geliberaliseerde gasmarkten te creëren. Het TTF heeft op het Europees continent al een paar jaar een leidende positie ten opzichte van gashandelsplaatsen in andere Europese landen, maar kan zich tegenwoordig ook meten met het NBP.

Op het TTF wordt momenteel meer dan 14 keer het Nederlandse gasverbruik verhandeld. De gasprijzen op het Nederlandse groothandelsplatform zijn belangrijke referentieprijzen in Europa geworden.

Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitgave Transport Insight 2012 door Gas Transport Services BV (GTS), dochteronderneming van infrastructuurbedrijf Gasunie. Met deze jaarlijkse uitgave Transport Insight biedt GTS de klanten en andere belanghebbenden in gastransport inzicht in de actuele achtergronden van netbeheer en gasmarktontwikkeling.

Gasrotonde versterkt positie gasgebruikers

De opmerkelijke handelsontwikkeling op het TTF kan gezien worden als een belangrijke graadmeter voor het succes van de gasrotonde. Nederland heeft de ambitie de gasrotonde van Europa te worden, omdat dit zorgt voor aanvoer van voldoende gas uit diverse bronnen en richtingen, van belang voor leveringszekerheid en goede concurrerende prijsvorming. Een goede gasinfrastructuur is een voorwaarde voor de groei van TTF, zodat er voldoende capaciteit beschikbaar is om gas af te kunnen nemen tegen een concurrerende prijs.

Paul van Gelder, CEO Gasunie: ‘Een goed werkend TTF is in het belang van de gasgebruikers in de regio. Het trekt handelaren aan waardoor de wetten van vraag en aanbod goed hun werk kunnen doen en de prijs onder druk komt te staan. Analisten becijferen het voordeel hiervan voor gasgebruikers in dit marktgebied op 100 miljoen euro per jaar.’

Succesvolle hubs lijken op elkaar

De analyse van GTS geeft een beeld van de omvang en intensiteit van de handel die momenteel plaatsvindt op TTF. De verhandelde hoeveelheid gas bedroeg in 2011 645 miljard m3, terwijl de fysieke levering via TTF 38 miljard m3 bedroeg. Dit duidt op een hoge mate van handelsactiviteit door handelaren uit binnen- en buitenland en illustreert het belang van het TTF voor de Europese gasmarkt. Het grote aantal transacties en deelnemers op het TTF zijn gunstige omstandigheden voor optimale prijsvorming onder invloed van concurrentie.

Kijkend naar de beschikbare producten op de Noordwest Europese gashandelsplaatsen, dan valt op dat succesvolle liquide gasmarkten, zoals NBP en TTF, vergelijkbaar zijn in hun productportfolio met een hoog percentage handel ‘on the curve’ (lange termijn contracten) en een groot aandeel financiële transacties. Bij de andere continentale marktplaatsen, zoals in Duitsland, is het aandeel korte termijn producten relatief groot.


'Transport Insight 2012' als PDF te downloaden.