Nederland nu grootste gashandelsplaats op Europees continent

02 feb 2009

2008 recordjaar voor gashub TTF

Gashandelaren en -leveranciers in Europa maken in toenemende mate gebruik van het Nederlandse gashandelsplatform TTF (Title Transfer Facility) om hun gas te verhandelen. Het TTF, beheerd door Gas Transport Services B.V. (GTS), maakte in 2008 een krachtige groei door. Marktpartijen leverden 20,3 miljard m3 aardgas via het TTF. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van voorgaand jaar (8 miljard m3). Deze hoeveelheid komt overeen met bijna de helft van het totale binnenlandse gasverbruik in Nederland. De hoeveelheid gas die verhandeld werd, verdubbelde naar ruim 64 miljard m3 en vertegenwoordigt daarmee een waarde van ruim 15 miljard euro. Het aantal handelaren dat actief is op het TTF groeide met 20 procent naar een totaal van 60. TTF laat hiermee zowel in fysiek geleverd volume als in handelsvolume de andere gashubs op het Europese continent in omvang achter zich. De groeicijfers demonstreren dat Nederland zich als Europese handelsplaats uitstekend ontwikkelt en in toenemende mate aantrekkelijk is voor gashandelaren en leveranciers.

Structurele groei dankzij dienstenontwikkeling

Vanaf haar oprichting in 2003 heeft TTF een structurele groei gekend. GTS (een volle dochter van Gasunie) draagt bij aan de ontwikkeling van de gasmarkt door continue verbetering van het pakket aan transportdiensten dat aan de klant wordt geboden. Ook voor 2009 staan er verbeteringen op stapel. O.a. heeft GTS voorbereidingen getroffen om kwaliteitsconversie als vrij beschikbare dienst aan te bieden die niet meer gecontracteerd hoeft te worden. Voor de klanten worden de H-gasmarkt en de L-gasmarkt dan één grote markt. Dit zal naar verwachting vanaf medio 2009 in werking kunnen treden. Ook is een ingrijpende hervorming van het balanceringsregime in voorbereiding. Klanten zijn intensief bij de totstandkoming van het nieuwe model betrokken. GTS ondersteunt ook de op het TTF gevestigde gasbeurs APX Gas NL, waar handelaren anoniem within-day- en day-ahead-contracten kunnen sluiten.

Grensoverschrijdende dienstverlening

Met de toename van grensoverschrijdende gasstromen wordt ook de ontwikkeling van grensoverschrijdende dienstverlening steeds belangrijker voor klanten van de grote gasleidingnetwerken aan beide zijden van de grens. GTS en Gasunie Deutschland werken samen in het nieuwe boekingsplatform EUCABO, dat inspeelt op de behoefte van marktpartijen om eenvoudig grensoverschrijdend transportcapaciteit te kunnen contracteren. Van deze dienst, die klanten in staat stelt in te spelen op prijsverschillen aan weerszijden van de grens, is in 2008 goed gebruik gemaakt.
Naast de klantgerichte dienstverlening is de tijdige beschikbaarheid van goede infrastructuur - pijpleidingen, installaties, opslagfaciliteiten - een vereiste. Een internationale focus is daarbij, mede gezien het concurrerende karakter van de Europese transportmarkt, van belang. Onder andere werken beide Gasunie-dochters GTS en Gasunie Deutschland samen aan een geïntegreerd “open season” (inventarisatie van toekomstige behoefte aan transportcapaciteit) en waar nodig ook aan onderling afgestemde planning van netwerkuitbreidingen in Noord-Duitsland en Nederland.
Goede dienstverlening ten behoeve van de handelsmogelijkheden op het TTF en de tijdige beschikbaarheid van voldoende transportinfrastructuur vormen samen de pijlers onder de “Gasrotonde” en daarmee onder de voorzieningszekerheid en marktwerking in dit deel van Europa.

Klik hier  voor de grafiek TTF 2003-2008

Voor meer informatie: pers@gasunie.nl

Over Gasunie
Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Wij dienen het algemene belang in de markten waarin we actief zijn en streven ernaar een optimale waarde te creëren voor onze stakeholders. Wij zijn de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa. We bieden onze transportdiensten aan via onze dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland in Duitsland. Daarnaast bieden we ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag en LNG-aanvoer. Wij beschouwen de wensen van onze klanten als onze voornaamste drijfveer. Wij streven naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging van het Gasunie-transportnet ten opzichte van groeiende internationale gasstromen kunnen we ons ontwikkelen tot de ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa.

Gas Transport Services B.V. (GTS)
Gas Transport Services BV, 100% dochter van Gasunie, is aangewezen als landelijk beheerder van het Nederlandse gastransportnet. Een van de belangrijkste taken van GTS is het verzorgen van transport van aardgas op een non-discriminatoire wijze. Met de uitvoering van haar taken bevordert GTS de leveringszekerheid en de werking van de gasmarkt. (www.gastransportservices.nl)

Over TTF
TTF (Title Transfer Facility) is een (virtuele) handelsplaats, die gevestigd is op het entry-exit systeem van GTS. Het door GTS beheerde hogedrukleidingennetwerk heeft in het binnenland en aan de grenzen van Nederland punten waar gas het netwerk ingevoerd kan worden en heeft daarnaast, eveneens aan de grenzen en op een groot aantal plaatsen in Nederland, exit-punten waar het gas eruit kan naar afnemers of naar andere netwerken. Handelaren en leveranciers kunnen op elk gewenst entry-punt gas in het systeem in brengen. Eenmaal ingebracht op het TTF kan een hoeveelheid gas zo vaak als men maar wil van eigenaar wisselen (‘title transfer’ verwijst naar overdracht van eigendomsrechten), ongeacht waar en door wie het is ingebracht. Het TTF en het entry-exitsysteem van GTS vormen zo een open en toegankelijk platform voor de handel in gas. Een hoeveelheid gas kan een ongelimiteerd aantal malen verhandeld worden voordat het weer het systeem verlaat via een exit naar keuze. Ook de gasbeurs APX Gas NL bevindt zich op het TTF. Daar kunnen handelaren en leveranciers via beeldschermhandel vooral hun kortetermijncontracten afsluiten. De handel op TTF heeft vanaf haar start in 2003 groei doorgemaakt. De aantrekkelijkheid van het TTF als internationale handelsplaats is een belangrijke dimensie van de Gasrotonde.