Nieuw marktmodel en balanceringsregime liggen op koers

07 dec 2010

Op 30 november zijn er twee belangrijke stappen gezet op weg naar het nieuwe balanceringsregime en marktmodel.

Ten eerste heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de grondslag vormt voor het nieuwe marktmodel en het nieuwe balanceringsregime. Ten tweede heeft de Raad van Bestuur van de NMa het conceptbesluit genomen over de codewijziging in het kader van het nieuwe balanceringsregime.

GTS vertrouwt erop dat met deze twee mijlpalen de noodzakelijke regelgevende stappen zijn gezet om op 1 april 2011 het nieuwe marktmodel en balanceringsregime van start te laten gaan.

Meer informatie over het concept besluit van de NMa kunt u vinden op de website van de NMa.