Nieuw Open Season

23 nov 2011

Vandaag is het nieuwe Open Season van GTS van start gegaan. Met dit Open Season willen we de markt de mogelijkheid bieden de behoefte aan additionele transportcapaciteit aan ons kenbaar te maken. Door optimaal gebruik te maken van het bestaande net, het doen van weloverwogen investeringen en samenwerking met aangrenzende operators willen we invulling geven aan de wensen van de markt.

Klanten en andere partijen die gebruik willen maken van het gastransportnet van GTS kunnen meedoen aan dit Open Season. Afhankelijk van de verzoeken die wij zullen ontvangen en de te nemen maatregelen streven wij naar een opleverdatum in het najaar van 2017.

Hier vindt u de brief aan shippers met meer informatie over het Open Season evenals de questionnaire die aan hen is toegezonden. Heeft u geen brief van ons ontvangen en wilt u ook meedoen dan bent u vrij om deze questionnaire in te vullen en voor 21 december 2011 aan ons toe te sturen.