Nieuwe GTS information services voor de H-gas markt

30 sep 2011

In het kader van het accomoderen van nieuwe gassen heeft Gas Transport Services - in overleg met betrokken marktpartijen - invulling gegeven aan de opdracht die zij van de Minister van Economische Zaken heeft gekregen om een systeem te ontwikkelen dat informatie verschaft over de H-gas samenstelling in het GTS netwerk.


Met ingang van vandaag heeft GTS een aantal nieuwe information services beschikbaar gesteld, ten behoeve van partijen die direct aangesloten zijn op het GTS H-gasnetwerk. Deze services geven detailinformatie over de samenstelling in het GTS H-gasnet.

Twee zogenaamde B2B information services (i.e. downloads) zijn inmiddels beschikbaar. Deze services geven near real time voor de H-gas aangeslotene unieke informatie over de H-gassamenstelling. Naast de samenstelling wordt ook de verwachte aankomsttijd gegeven voor specifieke exit punten. H-gas aangeslotenen die gebruik willen maken van deze services kunnen hiervoor contact opnemen met hun GTS accountmanager. Informatie over de services en hoe ze te implementeren is te vinden op de GTS website.

Naast de klantspecifieke services, is publiek een H-gaskaart van Nederland beschikbaar op de GTS website.