Nieuwe kwaliteitsconversie systeem service en nieuwe tarieven per 1 juli 2009

01 jul 2009

Op 22 juni 2009 heeft de EnergieKamer het besluit ‘inwerkingtreding kwaliteitsconversie Gas’ gepubliceerd, waarin de introductiedatum van de nieuwe kwaliteitsconversie systematiek vastgesteld is op 1 juli 2009. Zie ook de site van de Energiekamer

Op 30 juni 2009 heeft de EnergieKamer het tarievenbesluit genomen waarin de definitieve tarieven voor transport en kwaliteitsconversie voor de tweede helft van 2009 zijn vastgesteld. Zie ook:
Officiele bekendmaking

Doordat beide besluiten nu genomen zijn, is aan alle condities voldaan voor de nieuwe kwaliteitsconversie systematiek. De nieuwe service zal per 1 juli 2009 ingaan.

Hierbij willen we u nogmaals verwijzen naar onze brief LTF 09.0989 van 15 juni jl. Het tweede gedeelte van deze brief beschrijft de veranderingen per 1 juli 2009.

TTF

Vanaf 1 juli 2009 zal er voor de nominaties op het TTF nog één TTF-punt zijn zonder kwaliteitslabel.

Vanaf vandaag is het daarom mogelijk om nominaties te sturen met Edig@s-code ‘TTF’ voor gasdagen vanaf 1 juli 2009.

De oude Edig@s-codes (TTFH, TTFGP, TTFG en TTFL) zullen niet langer beschikbaar zijn.