Nieuwe tranches voor entrypunt Julianadorp per 8 augustus 2012

07 aug 2012

GTS bepaalt op basis van historische data eens per jaar de aan te bieden hoeveelheden afschakelbare capaciteit in de verschillende tranches voor alle grenspunten. Deze nieuwe waarden worden doorgaans bij het ingaan van een nieuw kalenderjaar van kracht.

Aangezien GTS de berekeningen van de afschakelbare capaciteiten eerder dan tot nog toe gebruikelijk heeft uitgevoerd, kunnen de nieuwe tranches al met ingang van het komende gasjaar worden aangeboden.

Momenteel is alle capaciteit als aangeboden in de tranches voor entrycapaciteit op Julianadorp (backhaul capaciteit) gecontracteerd. Uit berekeningen is naar voren gekomen dat de totale hoeveelheid entrycapaciteit, die GTS vanaf 1 oktober 2012 op Julianadorp ter beschikking gaat stellen, aanmerkelijk hoger ligt dan de huidige totaal ter beschikking gestelde entrycapaciteit. In verband met de huidige vraag naar entrycapaciteit op Julianadorp heeft GTS bekeken of deze extra capaciteit vervroegd ter beschikking kan worden gesteld. GTS heeft bij wijze van uitzondering gemeend dit mogelijk te maken waardoor de nieuwe tranches voor entrypunt Julianadorp per 8 augustus 2012 ter beschikking worden gesteld.