Onderhoud van GTS IT systeem

15 mrt 2017

Als gevolg van onderhoudswerkzaamheden in de GTS IT infrastructuur bestaat de mogelijkheid dat u op zaterdag 18 maart tussen 10:30 en 11:00 uur (LET) een korte onderbreking van onze dienstverlening (bv. B2B, Gasport, Prisma) ervaart. De verwachting is dat een dergelijke onderbreking maximaal enkele minuten zal duren. Indien de onderbreking onverhoopt langer duurt, dan zullen wij u daarover en over de eventuele gevolgen via onze website informeren. Wij verwachten dat het ongemak voor onze klanten tot een minimum beperkt blijft.