Ontbrekende bufferzones SBS

19 okt 2018

Vanwege een verstoring in onze IT systemen ontbreekt er bufferzone data in het SBS tussen 06:00 uur LET en 08:45 LET. Inmiddels zijn de problemen verholpen, waardoor de bufferzones vanaf 08:45 LET weer beschikbaar zijn.