Ontwerpbesluit NC TAR door ACM

05 mrt 2018

ACM heeft op 5 maart 2018 het ontwerp besluit gepubliceerd over de implementatie van de Europese Netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas  (hierna: NC TAR).
Op basis van de NC TAR worden de toegestane inkomsten van GTS, zoals die door ACM zijn vastgesteld in het Methodebesluit, verdeeld over de netgebruikers met behulp van een nieuwe tariefstructuur.
De nieuwe tariefstructuur zal ingaan per 1 januari 2020. U kunt tot en met 28 mei 2018 een zienswijze indienen bij ACM. Het definitieve besluit zal binnen 5 maanden na 28 mei 2018  door ACM worden genomen.

GTS en ACM hebben het NC TAR implementatie proces gezamenlijk opgestart met een kick-off op 19 april 2017. Via verschillende marktsessies, waarbij zowel individuele klanten als representatieve organisaties actief deelnamen, zijn de verschillende NC TAR onderdelen toegelicht en zijn verschillende implementatie opties besproken. Dit heeft geleid tot een voorstel dat GTS op 24 oktober 2017 aan ACM heeft aangeboden.

We constateren dat ACM grote delen van het implementatie voorstel heeft overgenomen in haar ontwerp besluit. Dat betreft o.a. een all-in transport service en een postzegel methodiek voor de bepaling van de entry en exit tarieven. De all-in transport service en de postzegelmethodiek leiden in essentie tot één transporttarief voor alle entry punten en één transporttarief voor alle exit punten. Ten aanzien van de zgn. entry-exit verdeling heeft ACM een 50%-50% verdeling vastgesteld waardoor het gemiddelde entry tarief t.o.v. nu zal stijgen en het importeren van gas duurder zal worden. Deze verdeling wijkt af van de huidige situatie en van ons voorstel dat gericht is op het faciliteren van import van gas. Wij vinden dat belangrijk, omdat ons land vanwege de teruglopende binnenlandse productie steeds afhankelijker wordt van buitenlands gas.

We zullen de komende tijd het ontwerp besluit van ACM bestuderen en zullen op basis van onze bevindingen een zienswijze opstellen.

U kunt het ontwerp besluit van ACM hier vinden.

U kunt het implementatie voorstel van GTS op deze website vinden.