Open Season 2019

16 dec 2013

Zoals aangekondigd op de afgelopen shipper meeting is GTS een nieuw Open Season gestart. 

Met dit Open Season 2019 willen we de markt de mogelijkheid bieden de behoefte aan additionele transportcapaciteit aan ons kenbaar te maken. Door optimaal gebruik te maken van het bestaande net, het doen van weloverwogen investeringen en samenwerking met aangrenzende operators willen we invulling geven aan de wensen van de markt.

De uitnodigingbrief die uitgegaan is naar onze klanten kunt u hier vinden. Heeft u geen brief van ons ontvangen en wilt u ook meedoen met het Open Season dan kunt u het registratieformulier op de Open Season 2019 website invullen en naar ons opsturen.