Overboek capaciteit op GTS interconnectiepunt Tegelen

30 sep 2014

Per 1 Oktober zal GTS ook op het interconnectiepunt Tegelen additioneel firm capaciteit (exit en backhaul entry) aanbieden op basis van het “oversubscription and buy back” mechanisme. Day ahead interruptible capaciteit wordt hierbij ook aangeboden als firm day ahead volledig verkocht is. Voor het laatste zal GTS al in 2014 de interruptible tranche hanteren die is vastgesteld voor 2015 (en gepubliceerd zal worden bij TSC 2015).