Overgang van zomertijd naar wintertijd 2019

08 okt 2019

Op gasdag 26 oktober 2019 zal de overgang plaatsvinden van zomertijd naar wintertijd. Dit betekent dat deze gasdag 25 uren zal bevatten. Om mogelijke problemen te voorkomen het volgende:

GTS verwacht nominaties conform het EDIGAS protocol. Dit betekent dat een nominatie voor deze gasdag (26 oktober) bestaat uit 25 uren waarbij, vertaald naar UTC, de nominatie voor die dag begint om 04:00 UTC (6.00 LET) en zal eindigen om 05:00 UTC (ook 6.00 LET). Wanneer ENOM met de juiste instellingen wordt gebruikt, wordt hiermee rekening gehouden bij het nomineren voor deze gasdag. Wanneer er niet gebruik gemaakt wordt van ENOM, verzeker u ervan dat het EDIGAS bericht de genoemde tijdspanne bevat.

Indien het mogelijk is, vermijd dan het sturen van nominaties in de periode tussen 01:00 LET and 04:00 LET. Als gevolg van eventuele technische beperkingen kan het zijn dat deze nominaties anders en/of buiten het reguliere proces afgehandeld moeten worden. Dit kan een extra risico met zich meebrengen.