Overgang wintertijd naar zomertijd 2018

14 mrt 2018

Op gasdag 24 maart 2018 zal de overgang plaatsvinden van wintertijd naar zomertijd. Dit betekent dat deze gasdag 23 uren zal bevatten. Om mogelijke problemen te voorkomen het volgende:

GTS verwacht nominaties conform het EDIGAS protocol. Dit betekent dat een nominatie voor deze gasdag (24 maart) bestaat uit 23 uren waarbij, vertaald naar UTC, de nominatie voor die dag begint om 05:00 UTC (06:00 LET) en zal eindigen om 04:00 UTC (ook 06:00 LET). Wanneer ENOM met de juiste instellingen wordt gebruikt, wordt hiermee rekening gehouden bij het nomineren voor deze gasdag. Wanneer er niet gebruik gemaakt wordt van ENOM, verzeker u ervan dat het EDIGAS bericht de genoemde tijdspanne bevat.

Indien het mogelijk is, vermijd dan het sturen van nominaties in de periode tussen 01:00 LET and 03:00 LET. Als gevolg van eventuele technische beperkingen kan het zijn dat deze nominaties anders en/of buiten het reguliere proces afgehandeld moeten worden. Dit kan een extra risico met zich meebrengen.