Oversubscription and Buy Back

09 dec 2013

Vanaf februari 2014 zal GTS Oversubscription and Buy Back (conform artikel 2.2.2 van bijlage I bij de code 715/2009) als voorkeursmaatregel toepassen om contractuele congestie op te lossen. Voor dit doel is GTS van plan om Load Flow Commitments (LFC) als één van de mogelijke Buy Back opties in te zetten.

GTS zal hiertoe in 2014 een tender uitschrijven. Deze Call for Information heeft als doel de shippers te informeren over de opzet van deze maatregel en tegelijkertijd wil GTS graag terugkoppeling van de shippers.

De LFC maatregel en de tender zijn beschreven in bijgevoegd PDF document.

Shippers worden verzocht hun reactie uiterlijk 6 januari 2014 op te sturen aan EnergyProcurement@gasunie.nl .