Piekleveringstarieven voor december 2017

17 nov 2017

Graag stellen wij u op de hoogte van een eenmalige neerwaartse correctie van de piekleveringstarieven in de maand december 2017. Met deze correctie wordt het effect van het tarievenbesluit 2017 nog in de piekleveringstarieven van dit jaar verwerkt.

GTS is per 1 januari 2017 eigenaar van de Peakshaver installatie op de Maasvlakte. Vanaf dan worden de transportkosten behorende bij de Peakshaver een-op-een doorgerekend in de piekleveringstarieven. Ten tijde van het vaststellen van de piekleveringstarieven voor 2017 - in december 2016 - was het tarievenbesluit 2017 nog niet genomen. Daarom is in de piekleveringstarieven uitgegaan van de transporttarieven 2016 voor de Peakshaver. Per 1 juli 2017 zijn de all-in transporttarieven - zoals vastgelegd in het tarievenbesluit 2017 - voor de resterende maanden van 2017 verlaagd. Ook voor de all-in transporttarieven van de Peakshaver geldt dat deze in de tweede helft van 2017 lager zijn dan de transporttarieven waar in de piekleveringstarieven 2017 vanuit is gegaan. GTS verrekent deze daling in de piekleveringstarieven 2017.

Voor december 2017 wordt daarom een piekproductietarief gehanteerd van 0,409 €/kWh/h/y in plaats van 0,437 €/kWh/h/y en een entry transporttarief van 1,044 €/kWh/h/y in plaats van 1,418 €/kWh/h/y.

Piekleveringstarieven voor 2018

We verwachten de piekleveringstarieven 2018 in december te publiceren. De transportkosten als onderdeel van de piekleveringstarieven worden gebaseerd op de tarieven zoals vastgesteld in het tarievenbesluit 2018.