POS/SBS flatline op 5 september 2012

07 sep 2012

Op 5 september 2012 heeft tussen 07:00 en 08:00 uur LET een onverwachte verstoring van het Near Realtime (NRT) allocatie proces plaats gevonden waardoor er voor dit uur geen NRT allocaties bepaald konden worden. Als gevolg hiervan heeft het systeem een zogenaamde flatline toegepast. Dit betekent dat de NRT Portolio Onbalans Signalen (POS) van 07:00 ook van toepassing verklaard zijn voor het volgende uur.

We zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak van genoemde verstoring. Zo gauw de uitkomst hiervan bekend is zullen wij U informeren over de administratieve afwikkeling van deze verstoring. Wij gaan er op dit moment van uit dat eventuele verrekeningen via de reguliere settlement facturering kunnen worden opgelost.