Reactie Gasunie op ontwerp-methodebesluiten NMa

17 mei 2011

Gasunie heeft kennis genomen van de concept-methodebesluiten die vandaag door de NMa openbaar zijn gemaakt. Hierin presenteert de toezichthouder het reguleringskader voor het gastransport in Nederland. De methodebesluiten zijn bepalend voor de vaststelling van de tarieven die GTS in rekening mag brengen voor het landelijk gastransport. Gasunie zal de ontwerp-methodebesluiten nu eerst zorgvuldig bestuderen. Hoewel nog veel onduidelijk is, constateert de onderneming nu al wel dat het gepresenteerde reguleringskader een aanzienlijke verslechtering is ten opzichte van de huidige situatie. Gasunie zal bezien wat de gevolgen hiervan zijn voor de positie van het bedrijf. In het verlengde daarvan zal ook gekeken moeten worden naar de impact ervan op het Nederlandse Gasrotonde-beleid.