Reactie Gasunie/GTS op NMa-besluit

12 okt 2011

Gasunie en GTS hebben kennis genomen van de Methodebesluiten die vandaag door de NMa openbaar zijn gemaakt als basis voor de regulering van gastransporttarieven. Op basis van een globale eerste lezing is duidelijk dat deze Methodebesluiten negatief zullen uitwerken op onze bedrijfsinkomsten en dat zij daarmee een verslechtering betekenen ten opzichte van de vorige tariefregulering. Wat de precieze impact zal zijn moet nu grondig bekeken worden: de Methodebesluiten omvatten een omvangrijk totaalpakket aan regels en parameters die bij elkaar het uiteindelijke effect van de nieuwe regelgeving bepalen. Wij zullen het pakket de komende weken zorgvuldig bestuderen, zodat wij binnen de gestelde beroepstermijn van zes weken onze positie kunnen bepalen.