Reactie GTS op definitief methodebesluit en x-factorbesluit ACM

02 okt 2013

Landelijk netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) heeft kennis genomen van het definitief methodebesluit en het x-factorbesluit die vandaag door Autoriteit Consument & Markt (ACM) openbaar zijn gemaakt.

In het methodebesluit bepaalt de toezichthouder het reguleringskader voor het landelijk gastransportnet in Nederland voor de jaren 2014-2016. Het x-factorbesluit legt de jaarlijkse doelmatigheidskorting vast die GTS op haar tarieven voor het uitvoeren van haar wettelijke taken dient toe te passen.

In een eerste reactie vindt GTS het een goede zaak dat de opzet en opbouw van het methodebesluit consistent is met eerdere besluiten en met het ontwerp methodebesluit dat eerder dit jaar ter inzage is gelegd. Dit komt de voorspelbaarheid en stabiliteit van de regulering ten goede. Ook is het methodebesluit door invoering van een systeem van omzetregulering robuust voor snel wijzigende Europese regels op het gebied van de dienstverlening door landelijke netbeheerders.

GTS vindt het teleurstellend dat de toezichthouder ACM de inbreng van GTS met betrekking tot een aantal keuzes in het ontwerp besluit niet heeft overgenomen. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is de door de ACM vastgestelde parameter voor de vermogenskostenvergoeding (WACC). In de wijze van berekenen van de WACC neemt ACM niet alle vermogenskosten mee. GTS acht een op deugdelijke wijze bepaalde vergoeding voor de vermogenskosten essentieel om de kwaliteit van de dienstverlening ook op langere termijn veilig te stellen.

GTS bestudeert momenteel het definitieve methodebesluit en x-factor besluit in meer detail. Op korte termijn zal GTS op grond van deze besluiten haar tarieven voor 2014 indienen.