Reactie GTS op ontwerp-methodebesluit ACM

01 mei 2013

Landelijk netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) heeft kennis genomen van het ontwerp-methodebesluit dat vandaag door Autoriteit Consument & Markt (ACM) openbaar is gemaakt. Hierin presenteert de toezichthouder het reguleringskader voor het landelijk gastransportnet in Nederland voor de jaren 2014-2016.

Het ontwerp-methodebesluit is bepalend voor de vaststelling van de tarieven die GTS in rekening mag brengen voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Ook voor Tennet en de regionale netbeheerders heeft ACM ontwerp-methodebesluiten ter inzage gelegd. In de komende zes weken kunnen alle belanghebbende partijen, waaronder GTS, hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbesluit naar voren brengen.


In een eerste reactie vindt GTS de opzet en opbouw van het ontwerp besluit consistent met eerdere besluiten. Dit komt de voorspelbaarheid en stabiliteit van de regulering ten goede en dat vinden wij een goede zaak. Het ontwerp besluit is verder robuust voor de in toenemende mate Europese regels op het gebied van de dienstverlening door landelijke netbeheerders. GTS laat verder weten zich op een aantal onderdelen zorgen te maken over de gevolgen van de voorgestelde besluiten, zoals het lage niveau van de door de ACM gehanteerde vermogenskostenvergoeding (WACC) en de hoogte van de vastgestelde efficiencykorting. Met deze korting kan op langere termijn de kwaliteit van de dienstverlening in gevaar worden gebracht. GTS zal deze punten inbrengen in de zienswijze. Naar verwachting zal ACM in september het definitieve methodebesluit vaststellen.