Rechter laat Methodebesluiten NMa ongewijzigd

08 nov 2012

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag de bezwaren tegen de Methodebesluiten van de NMa ongegrond verklaard. Deze Methodebesluiten zijn bepalend voor de tarieven die GTS mag berekenen voor het gastransport.

De uitspraak van de rechter bevestigt dat de NMa een solide en juist gefundeerde berekeningsmethodiek voor gastransporttarieven heeft opgesteld. Dit betekent dat GTS de huidige door de NMa vastgestelde tarieven ongewijzigd kan blijven hanteren. GTS en Gasunie beschouwen de uitspraak van de rechter als een positieve uitkomst, omdat deze bijdraagt aan duidelijkheid en stabiliteit in de markt. Gasunie kan hiermee haar strategie voortzetten gericht op goede marktwerking, leveringszekerheid, ook op langere termijn en een duurzame energievoorziening.