Regulatoire jaarrekening 2018

25 sep 2019

Conform art 32 Gaswet dient netbeheerder GTS uiterlijk per 1 oktober 2019 een regulatoire jaarrekening over het voorafgaande kalenderjaar te publiceren.

De in dit kader toegekende taken aan GTS betreffen Transport, Balancering, Bestaande aansluiting, Aansluitpunt, Kwaliteitsconversie, Pieklevering en Diensten art 10a.1.p. Gaswet. De regulatoire jaarrekening 2018 is opgesteld conform de grondslagen die GTS heeft gevolgd bij het opstellen van de jaarrekening GTS, behoudens enige uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn conform de Afspraken Reguleringsdata (ARD) 2018/2019 en het Gewijzigd Methodebesluit GTS 2017-2021.

Regulatoire jaarrekening 2018 47 kB 25 sep 2019