Resultaten marktconsultatie - een directe verbinding tussen TTF en NBP

21 jul 2017

Hierbij publiceren wij de resultaten van de marktconsultatie over de integratie van de transportsystemen van BBL Company (BBLC) en Gasunie Transport Services (GTS) in het vergrote TTF-marktgebied.

BBLC en GTS hebben beide een consultatie ten aanzien van de integratie georganiseerd van 9 mei 2017 t/m 9 juni 2017.

Twaalf marktpartijen hebben een reactie op de consultatie bij GTS ingediend:

  • zes shippers: ENGIE, Shell Energy Europe Ltd. (SEEL), British Gas Trading Ltd. (BGTL), Wingas, Vattenfall en GasTerra;
  • twee representatieve organisaties: Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW) en de  European Federation of Energy Traders (EFET);
  • één shipper/storage operator: TAQA.

Drie partijen hebben gereageerd maar verzocht om confidentiële behandeling: deze reacties zijn anoniem in het consultatierapport opgenomen.

Via deze link vindt  u het ‘conclusions report’ van BBLC, het GTS consultatierapport en alle niet-confidentiële reacties van marktpartijen ten aanzien van de consultatie. We bedanken alle respondenten voor hun feedback.

Als u vragen heeft, verzoeken wij u om deze per e-mail aan ons te sturen: info@gastransport.nl