Settlement van POS reset op 8 June 2012

20 jul 2012

Op 8 juni 2012 heeft tussen 17:00 en 18:00 uur LET een onverwachte verstoring van het Near Realtime (NRT) allocatie proces plaats gevonden. Het betrof een onderbreking van de verbinding tussen de webserver en de database server. Hierdoor is het NRT Portfolio Onbalans Signaal (POS) voor 18:00 uur niet berekend, met als gevolg dat het NRT Systeem Balans Signaal (SBS) voor dit uur ontbreekt. Dit wordt in GasPort getoond als een “gat” in de NRT SBS lijn.

In het uur tussen 18:00 en 19:00 uur LET heeft het allocatie proces naar behoren gewerkt en zijn onbalansen voor iedere shipper berekend. Deze onbalansen worden opgeteld bij de NRT POS van 18:00 uur om tot een NRT POS waarde voor 19:00 uur te komen. Het NRT allocatie proces heeft onverwacht de ontbrekende waardes van 18:00 uur als nullen geïnterpreteerd waardoor iedere shipper met een POS-positie ongelijk aan nul een plotselinge sprong richting de nullijn van het NRT POS kon waarnemen.

Het offline allocatie proces heeft goed gewerkt, waardoor de offline POS posities van 18:00 uur bekend zijn voor iedere shipper. Het verschil tussen de offline POS en de NRT POS wordt gesettled tegen de neutrale gasprijs van 8 juni via de maandelijkse settlement rekening. Om de settlements te kunnen berekenen heeft GTS handmatig de ontbrekende NRT POS en onbalans vervangen door nul-waarden. De settlement rekening van juni zal voor u beschikbaar worden gemaakt in GasPort in de eerste week van augustus.

We zijn een diepgaand onderzoek gestart naar de oorzaak van de verstoring van de verbinding en we hebben op dit moment al enige software aanpassingen gedaan om herhaling van deze situatie te voorkomen. Als alle resultaten van het onderzoek bekend zijn zullen we mogelijk nog aanvullende maatregelen nemen.

Indien U nog vragen heeft betreffende deze uitleg dan kunt U contact opnemen met Paula Olthof (+31 50 521 1041).