Single Sided Nominatie (SSN)

21 okt 2015

Per 1 november biedt GTS het Single Sided Nominatie (SSN) mechanisme aan als voortvloeisel uit de CAM/CMP netwerkcodes. Met SSN kunnen shippers op IP’s gebruik maken van hun capaciteit met een (1) nominatie.

Graag aandacht voor:

  • het Nomination Authorisation bericht (NOMAUTH), waarin aangegeven is welke countershipper namens u mag nomineren, moet door u gestuurd worden naar de passieve TSO.
  • de Single Sided nominatie (Edigas 5.1 is vereist) stuurt u naar de actieve TSO.
  • SSN wordt op een IP aangeboden nadat er correct getest is met de adjacent TSO.

Vanwege het feit dat het NOMAUTH bericht pas recent is ontwikkeld en om te zorgen dat het proces verloopt zoals verwacht, kunt u contact opnemen met NominationSupport@gastransport.nl ingeval van vragen en alvorens u het mechanisme voor het eerst gebruikt.

Voor meer detail over het operationele proces, verwijzen wij u graag naar de relevante documentatie: