Splitsing GTS met ingang van 1 januari 2016

16 okt 2015

Zoals aangekondigd op 20 mei 2015 gaat Gasunie haar dochteronderneming Gasunie Transport Services (GTS) m.i.v. 1 januari 2016 splitsen in twee separate bedrijven: GTS  en Gasunie Grid Services BV (GGS). De voorbereidingen voor deze splitsing zijn inmiddels bijna afgerond. De splitsing wordt zodanig vorm gegeven dat GTS en GGS met ingang van 1-1-2017 zullen zijn aangewezen als transmissiesysteembeheerders van respectievelijk het HTL-net en het RTL-net. Gedurende het jaar 2016 blijft GTS de aangewezen netbeheerder voor zowel het HTL- als RTL-net.

Deze aanpak leidt er toe dat de bestaande methode van regulering van GTS voor het jaar 2016 in stand kan blijven. De aanwijzing van GTS en GGS als transmissiesysteembeheerders met ingang van 1-1-2017 biedt de Nederlandse toezichthouder ACM voldoende tijd om bij het vaststellen van de methode van regulering voor 2017 en verder (die nu in voorbereiding is) en bij het vaststellen van de inkomstenbesluiten voor GTS en GGS rekening te houden met de splitsing.  Hierdoor ontstaat er tijdig duidelijkheid  over de tarieven voor netgebruikers, zodat de splitsing op een zorgvuldige en klantvriendelijke wijze kan worden gerealiseerd.