Start within-day veilingen

20 okt 2015

Vanaf 28 oktober 2015 zal Gasunie Transport Services starten met het aanbieden van within-day capaciteit voor gas dag 29 oktober 2015.

De aangeboden within-day capaciteit is het restant van de niet verkochte firm forward en firm backhaul capaciteit uit de day-ahead veiling. Within-day capaciteit is beschikbaar op alle veilingpunten. De tarief berekening, het veiling schema en nadere informatie kan hier worden gevonden.    

Voor vragen kunt u contact opnemen met de GTS Customer Desk via +31 (0)50 521 3333 of customerdesk@gastransport.nl .