Succesvolle start vernieuwd balanceringssysteem

03 jun 2014
  • Balanceringsregime volledig in lijn met Europese networkcode voor balancering
  • Gashandelsplaats TTF nog aantrekkelijker door afschaffing toegangsfee
  • Volgende stap op weg naar één Europese gasmarkt.
     

Groningen, 03 juni 2014 - Gasunie Transport Services (GTS), landelijk netbeheerder van het gastransportnetwerk, is op dinsdagochtend 3 juni om 6:00 uur succesvol overgegaan op het vernieuwde balanceringsregime. Daarmee voldoet GTS aan de Europese netwerkcode voor de balancering van gastransportnetwerken. In het vernieuwde Nederlandse balanceringsregime koopt of verkoopt GTS het gas ten behoeve van het balanceren via de gashandelspLaats TTF op de Within Day Markt van ICE Endex. Om de handel op TTF nog verder te bevorderen en shippers te stimuleren daar actief deel te nemen aan de balanceringsactiviteiten, heeft GTS de toegangsfee voor de handelsplaats TTF afgeschaft.

Sinds 2011 heeft Nederland een balanceringsregime, waarbij marktpartijen zelf zorgen voor de balans in het landelijk gastransportnet. Dat betekent dat de partijen die gasstromen door het net transporteren, de shippers, gezamenlijk kunnen bijdragen dat het gasnetwerk in evenwicht blijft.

Met het vernieuwde balanceringsregime is het vorige balanceringsregime uit 2011 grootdeels in stand gebleven. De grootste verandering is dat het systeem van de biedladder is vervangen door de Within Day Markt, waarmee het nieuwe regime volledig in lijn is gebracht met De Europese Netwerkcode on Balancering. Deze netwerkcode is namens de Europese Commissie opgesteld door de European Network of Transmission System Operators (ENTSOG) en heeft als achterliggend doel de grensoverschrijdende handel en concurrentie te bevorderen door regels op te stellen waaraan de nationale balanceringsregimes in Europa moeten voldoen.

Annie Krist, CEO Gasunie Transport Services: ‘Ik ben er trots op dat we erin zijn geslaagd om deze volgende stap naar één Europese gasmarkt te zetten. Het nieuwe balanceringsregime bevordert de liquiditeit op de binnen-de-dag-gasmarkt. Daardoor kunnen shippers efficiënter en goedkoper balanceren.’

Pieter Schuurs, president ICE Endex: ‘ICE Endex is verheugd te zijn benoemd als platform voor gasbalancering in Nederland, naast onze bestaande balanceringsactiviteiten op de NBP in het Verenigd Koninkrijk en de ZTP in België. Wij hebben plezierig met GTS en de marktpartijen samengewerkt om deze nieuwe mijlpaal voor de TTF markt tot stand te brengen. Met de actieve steun van onze klanten en het gebruik van ICE’s toonaangevende handelssysteem zijn we ervan overtuigd dat het nieuwe platform daadwerkelijk zal voldoen aan de eisen van GTS en eindgebruikers in deze  markt.'