Tarieven 2011

22 sep 2010

GTS tarieven 2011 gelijk aan 2010

Hierbij informeren wij u over een recent bericht van de NMa betreffende de tarieven voor 2011 voor de netbeheerder van het landelijk gastransport.

"De tarieven voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet van 2010 blijven voorlopig ook in 2011 gelden. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) streeft ernaar om voor 1 januari 2012 een nieuwe methode van regulering voor Gas Transport Services B.V (GTS) vast te stellen vanaf 2006. Pas als er een nieuwe methode van regulering is, kan de NMa weer tarieven vaststellen voor de transport(gerelateerde)taken, voor balancering en voor kwaliteitsconversie." (Bron: Energiekamer, 10-9-2010)

Meer informatie vindt u op de website van de NMa.