Tarievenbesluit 2018

21 nov 2017

De tarieven van de landelijk netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) stijgen per 1 januari 2018 met gemiddeld 4% ten opzichte van de tarieven over geheel 2017. Dat blijkt uit het tarievenbesluit 2018 zoals vandaag door de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) is gepubliceerd.

Het tarievenvoorstel dat op 31 augustus 2017 door GTS bij de ACM is ingediend is bijna één op één overgenomen. De enige wijziging betreft de inflatie. Ten tijde van de indiening van het tarievenvoorstel was de gerealiseerde inflatie nog niet bekend, daarom was gebruik gemaakt van een schatting van 1,2%. Inmiddels is de inflatie door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) vastgesteld op 1,4%. Deze waarde is overgenomen in het tarievenbesluit. De all-in tarieven zijn daardoor gemiddeld 0,2% hoger dan in het tarievenvoorstel.

De all-in tarieven stijgen met gemiddeld 4%, de transporttarieven stijgen met 8%, de tarieven voor bestaande aansluitingen stijgen met 7% en de tarieven voor de aansluitpunten stijgen met gemiddeld 4%. De tarieven voor balancering blijven gelijk, terwijl de tarieven voor kwaliteitsconversie met ongeveer 14% zullen dalen.

De toepassing van de x-factor heeft gemiddeld een neerwaarts effect op de tarieven. Ondanks dit effect laten de tarieven toch een stijging zien. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door het feit dat in de tarieven van 2017 grote negatieve correcties waren opgenomen. Deze vervallen in 2018. Daarnaast wordt er in 2018 een daling verwacht in de verkopen, onder andere als gevolg van een verandering in het boekingsgedrag van shippers (verschuiving van lange termijn naar korte termijn). Vanwege het systeem van omzetregulering heeft een daling in de verkopen stijgende tarieven tot gevolg. Verder is interconnectiepunt (IP) Julianadorp niet opgenomen in het tarievenbesluit vanwege de integratie van de BBL-interconnector in het TTF-marktgebied inclusief opheffing van het IP en herverdeling van het tarief.

In het tarievenbesluit is geen rekening gehouden met de implementatie van virtuele interconnectie punten (VIPs). De ACM is voornemens om de elementen en wijze van berekening van de prijs voor een standaard capaciteitsproduct op een virtueel interconnectiepunt vast te leggen in de Tarievencode gas.

De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2018.

Link naar het tarievebesluit 2018.