Tarievenvoorstel 2015

13 okt 2014

GTS heeft op 6 oktober 2014 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven 2015. Op 13 oktober heeft ACM het tarievenvoorstel 2015 van GTS op haar website gepubliceerd.  

Het tarievenvoorstel bevat, naast de tarieven voor entry- en exitcapaciteit, ook tarieven voor de diensten kwaliteitsconversie, balancering, bestaande aansluitingen en aansluitpunten. Het totale tarief per netwerkpunt wordt opgebouwd uit de tarieven van de onderscheiden diensten. Klik hier voor een overzicht van de tarieven per netwerkpunt.

Uit het tarievenvoorstel blijkt dat de entry en exit tarieven voor 2015 stijgen ten opzichte van 2014. Dit wordt veroorzaakt door een tweetal effecten. Ten eerste zijn twee grote uitbreidingsinvesteringen recent in gebruik genomen. De kosten van deze investeringen worden in lijn met het methodebesluit tussentijds vergoed in de tarieven. Ten tweede verwacht GTS lagere rekenvolumina in 2015.

De verwachte daling van rekenvolumina is het gevolg van enerzijds gewijzigd boekingsgedrag van shippers (shippers optimaliseren hun vraag naar transportcapaciteit middels het boeken van maand- en dagcontracten) en anderzijds een lagere vraag naar transportcapaciteit door afname van de binnenlandse productie en de binnenlandse vraag van vooral elektriciteitscentrales.

ACM beoordeelt het tarievenvoorstel van GTS en zal naar verwachting in december 2014 een tarievenbesluit nemen.”