Tarievenvoorstel 2016

06 okt 2015

GTS heeft op 30 september 2015 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven 2016. Het tarievenvoorstel bevat tarieven voor transport, kwaliteitsconversie, balancering, de bestaande aansluiting en aansluitpunten.

Uit het tarievenvoorstel blijkt dat de tarieven voor transport, kwaliteitsconversie en balancering voor 2016 met gemiddeld 3% dalen ten opzichte van 2015. Dit is het gevolg van een aantal effecten.

De omzetnacalculatie over 2014 en de lagere verwachte verkopen voor 2016 leiden tot een opwaarts effect op de tarieven. De verwachte daling van de verkopen wordt vooral veroorzaakt door een afname van de binnenlandse productie en van de export.

Een neerwaarts effect treedt op door toepassing van de efficiëntie korting (oftewel de X-factor). Daarnaast heeft door een besluit van de ACM een verschuiving van kosten plaatsgevonden van de taak transport naar de taak bestaande aansluiting. De verschuiving heeft een neerwaarts effect op de tarieven van transport en een sterk opwaarts effect op de tarieven van de bestaande aansluiting.

ACM beoordeelt het tarievenvoorstel van GTS en zal naar verwachting in december 2015 een tarievenbesluit nemen.