Tarievenvoorstel 2017

23 mrt 2017

GTS heeft op 20 maart 2017 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven 2017 met ingangsdatum 1 juli 2017. Het tarievenvoorstel bevat tarieven voor transport, kwaliteitsconversie, balancering, de bestaande aansluiting en aansluitpunten. Tot 1 juli 2017 blijven de tarieven van 2016 van kracht.

Uit het tarievenvoorstel blijkt dat de transporttarieven gemiddeld 26% dalen ten opzichte van 2016. Deze daling is het gevolg van het nieuwe Methodebesluit en x-factorbesluit dat de toezichthouder ACM op 24 februari jongstleden heeft gepubliceerd. Daarnaast is bij het tarievenvoorstel rekening gehouden met de inkomsten die GTS in de eerste helft van het jaar ontvangt.

ACM beoordeelt het tarievenvoorstel van GTS en zal naar verwachting in mei 2017 een tarievenbesluit nemen.

Link naar Tariefvoorstel 2017