Tarievenvoorstel 2018

06 sep 2017

GTS heeft op 31 augustus 2017 een voorstel ingediend bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven voor 2018. Dit tarievenvoorstel betreft tarieven voor transport, kwaliteitsconversie, balancering, de bestaande aansluitingen en aansluitpunten.

In het tarievenvoorstel stijgen de tarieven gemiddeld met 4% ten opzichte van de contrafactische tarieven over 2017. De transporttarieven stijgen met 8%, de tarieven voor bestaande aansluitingen stijgen met 7% en de tarieven voor de aansluitpunten stijgen met gemiddeld 4%. De tarieven voor balancering blijven gelijk, terwijl de tarieven voor kwaliteitsconversie met ca. 14% zullen dalen.

De toepassing van de x-factor heeft gemiddeld een neerwaarts effect op de tarieven. Ondanks dit effect laten de tarieven in het voorstel toch een stijging zien. Deze wordt met name veroorzaakt door het feit dat in de tarieven van 2017 grote negatieve correcties waren opgenomen. Deze vervallen in 2018. Daarnaast wordt er in 2018 een daling verwacht in de verkopen, onder andere als gevolg van een verandering in het boekingsgedrag van shippers (verschuiving van lange termijn naar korte termijn). Vanwege het systeem van omzetregulering heeft een daling in de verkopen stijgende tarieven tot gevolg. Verder is interconnectiepunt (IP) Julianadorp niet opgenomen in het tarievenvoorstel: GTS heeft besloten door te gaan met het realiseren van de integratie van de BBL-interconnector in het TTF-marktgebied inclusief opheffing van het IP en herverdeling van het tarief. Of deze geplande marktintegratie per 1 januari 2018 ook daadwerkelijk tot stand komt, is tevens afhankelijk van de goedkeuring van de Britse toezichthouder Ofgem.

In dit tarievenvoorstel is geen rekening gehouden met de implementatie van virtuele interconnectie punten (VIPs). De consultatie hierover met marktpartijen is gaande. De VIP-tarieven zullen naar verwachting als tussentijds tarief voor Q4 2018 worden bepaald uiterlijk mei 2018.

ACM beoordeelt het tarievenvoorstel van GTS en zal naar verwachting in november 2017 een tarievenbesluit nemen.

Link naar Tarievenvoorstel 2018.