Tender voor Flow Afspraken (Load Flow Commitments / LFC’s) op de GTS grenspunten – registratie en vervolg

04 feb 2014

Op 2 December vorig jaar heeft GTS aangekondigd dat zij een maandelijkse tender voor LFC’s op de GTS grenspunten gaat organiseren. GTS heeft deze LFC’s nodig om haar verplichtingen na te kunnen komen voor de implementatie van de Europese CMP regelgeving, specifiek het leveren van additionele firm capaciteit zoals vastgesteld in het kader van de maatregel “Oversubscription and Buy Back” (OSBB).

Meerdere shippers hebben sindsdien gereageerd op de “Call for Interest” en aangegeven dat zij willen deelnemen aan toekomstige tenders.

De volgende stap in het proces is het aanbieden van OSBB capaciteit op de GTS Interconnectie Punten (IP’s) op a dag- en maandbasis, via het Europese capaciteitsplatform PRISMA (zoals recent aangekondigd). De eerste maandveiling zal in Februari gehouden worden ten behoeve van de gas maand Maart. De benodigde LFC capaciteit zal GTS baseren op de actuele verkoop van OSBB capaciteit in die maandveiling.

Registratie
Middels deze berichtgeving is het proces voor de tender van de LFC’s, op de IP’s waar OSBB capaciteit op maandbasis is verkocht, in gang gezet. GTS heeft daartoe de Algemene Voorwaarden (General Conditions / GC’s) voor de LFC’s gepubliceerd op haar website. Eind Februari zal GTS de eerste maandelijkse tender organiseren via het e-sourcing platform Ariba. Om daaraan deel te kunnen nemen is een Ariba account vereist, waarvoor u zich dient te registreren via een e-mail naar m.adrichem@gasunie.nl, met daarin opgegeven uw naam, telefoon nummer, e-mail adres en klant code (shipper code / ´GSxxx’). Op basis van uw e-mail zal een account aangemaakt worden en komt u op de deelnamelijst voor de LFC tenders. Registratie verplicht u tot niets en brengt geen kosten met zich mee.

LFC kenmerken per contract

  • Een LFC wordt per maand gecontracteerd
  • Een LFC hoort bij één IP of één cluster van IP’s
  • Indien GTS daarom verzoekt is de shipper verplicht om de fysieke flow te beperken in de afgesproken flowrichting
  • De minimum afroeptijd voor zo’n GTS verzoek is drie hele uren
  • In de LFC is de maximum uur capaciteit gedefinieerd alsmede het maximum volume (zijnde 10 maal de maximum uur capaciteit)
  • Shippers dienen vóór de tender te beschikken over transport contract(en) op het relevante IP / IP cluster
  • De LFC kent alleen een vaste capaciteitsfee. Het gebruik van de LFC wordt dus niet verrekend.

GTS zal in de komende periode de LFC’s monitoren en evalueren, en indien gewenst aanpassingen doorvoeren. GTS zal de markt hierover blijven informeren.

NB:

  1. Een gedetailleerde beschrijving van de LFC kenmerken zijn gegeven in de Algemene Voorwaarden (General Conditions for Load Flow Commitments)
  2. Bijgaande tabel geeft een overzicht van de grenspunten waar LFC’s nodig kunnen zijn in de nabije toekomst. Dit zijn de IP’s waar GTS momenteel op dag basis OSBB capaciteit aanbiedt en waarschijnlijk zal GTS dit ook op maandbasis doen.

Lijst met IP’s waar GTS mogelijk LFC’s zal contracteren. Status 31 Januari 2014

NWP Naam Gas Cluster / IP Entry / Exit
300131 HILVARENBEEK (FLUXYS) L IP Exit
301214 JULIANADORP (BBL) H IP Exit
301111 ZELZATE (FLUXYS) H IP Exit
301112 EMDEN NPT (GASSCO) H Cluster Entry
301113 EMDEN EPT (GASSCO
300145 OUDE STATENZIJL (OGE)
300146 OUDE STATENZIJL (GUD-H)[OBEBH]
300147 OUDE STATENZIJL (GASCADE-H)
300132 ZEVENAAR (OGE)        L Cluster Exit
300133 WINTERSWIJK (OGE)
300143 ’s GRAVENVOEREN (FLUXYS) H Cluster Exit
300139 BOCHOLTZ TENP (OGE - ENI)
301368 BOCHOLTZ VETSCHAU (THYSSENGAS)
300144 OUDE STATENZIJL (GUD-G)[OBEBG] G Cluster Exit
300136 OUDE STATENZIJL (GTG NORD-G)