Tender Pieklevering 2012/2013

11 okt 2011

Gas Transport Services B.V. (GTS) dient pieklevering faciliteiten voor de markt te verzorgen. Voor het winterseizoen 2012-2013 zullen er overeenkomsten gesloten moeten worden ten behoeve van deze service. GTS wil hier invulling aan geven door bij een (beperkt) aantal leveranciers pieklevering diensten in te kopen.

Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de tender pieklevering diensten ten behoeve van GTS.

Als u geïnteresseerd ben in deze tender kunt u een e-mail sturen naar peakfacility@gastransport.nl. U krijgt dan de tenderdocumentatie en de procedure voor de ARIBA e-tender toegestuurd. De sluitingsdatum van de “Request for Information” fase is vrijdag 28 oktober 2011 om 12:00h (LET).