Tender pieklevering diensten 2014-2015

19 sep 2013

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) dient pieklevering diensten voor de markt te verzorgen. Voor het winterseizoen 2014/2015 zullen er overeenkomsten moeten worden gesloten ten behoeve van deze service. GTS wil hier invulling aan geven door bij een (beperkt) aantal leveranciers pieklevering diensten in te kopen.

Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de tender pieklevering diensten ten behoeve van GTS.

Als u geïnteresseerd bent in deze tender kunt u een e-mail sturen naar peakfacility@gastransport.nl en ten minste voor vrijdag 4 oktober 2013.
U krijgt dan de noodzakelijke informatie om in te loggen op het elektronische tender platform ARIBA waar u de tenderdocumentatie en de vragen die horen bij de eerste fase (Request for Information) van de tender kunt terugvinden.

De eerste fase van de tender pieklevering diensten, de “Request for Information”, zal in week 38 op het Ariba platform worden gepubliceerd. De informatie die die wordt gevraagd moet worden aangeleverd op het Ariba platform voor vrijdag 11 oktober 2013, 12:00 h (LET).