Toegang Gasport

10 okt 2016

Introductie

Als aangekondigd op onze shipper meeting van juni jl. zal GTS een verbeterde methode voor het verkrijgen van toegang tot Gasport introduceren. De digitale certificaten, die nu worden gebruikt voor de toegang tot Gasport, komen daarmee te vervallen (de digitale certificaten voor het gebruik van B2B blijven gehandhaafd).

De verbeterde methode is gebaseerd op “Multi-Factor Authentication” (MFA) en betekent dat een gebruiker voor de toegang tot Gasport een gebruikersnaam, wachtwoord en code moet ingeven. De code ontvangt de gebruiker automatisch op zijn/haar (smart-)phone (na het ingeven van gebruikersnaam en wachtwoord) bij voorkeur via een geïnstalleerde app.
GTS verwacht van de nieuwe methode dat de gebruikers van Gasport minder problemen zullen ondervinden bij het verkrijgen van toegang tot Gasport, omdat de methode onafhankelijk is van de door de gebruiker gehanteerde hard- en software. Bovendien zal deze methode zorgdragen voor een meer veilige verbinding tussen de gebruiker en Gasport.

Kosten

Aan het gebruik van MFA zijn geen kosten verbonden. Tijdens de migratie met betrekking tot het gebruik van de nieuwe toegangsmethode zal aan alle actieve gebruikers van Gasport een account via MFA ter beschikking worden gesteld. Om het aantal accounts te beperken zal GTS in de toekomst de accounts, die ten minste een half jaar niet zijn gebruikt, laten vervallen.

Planning

GTS is intern in de afrondende fase van het project om de toegang tot Gasport te laten verlopen via MFA. Nadat het interne testtraject succesvol is doorlopen, zullen we met een aantal klanten een pilot uitvoeren met betrekking tot de migratie van de Gasport gebruikers bij deze klanten. We verwachten dat de pilots eind oktober zullen plaatsvinden. De migratie van de overige Gasport gebruikers zal dan in november starten. We gaan er van uit dat we voor het einde van het jaar alle Gasport gebruikers de benodigde informatie voor de migratie ter beschikking hebben gesteld.

Communicatie

Nadere communicatie over dit onderwerp zal plaatsvinden met de (contractuele) contactpersonen van onze klanten.

Een e-mail met betrekking tot bovenstaand bericht is actief verzonden aan contractuele contactpersonen van alle shippers, leveranciers en aangeslotenen:

  • als u als klant geen Gasport gebruikt, is dit bericht niet voor u van toepassing;
  • niet alle Gasport gebruikers zijn actief benaderd. Graag deze informatie ter beschikking stellen aan deze gebruikers.