Transport Insight 2009: gasmarkt heeft dringend behoefte aan extra transportcapaciteit

29 sep 2009

Om te kunnen blijven beantwoorden aan de stijgende behoefte van de markt aan transportcapaciteit moet het gastransportsysteem in Nederland en Noord-Duitsland dringend worden uitgebreid. Dat is een van de conclusies uit de vandaag door Gasunie gepubliceerde uitgave Transport Insight 2009. In deze uitgave worden informatie en analyses gepresenteerd door Gasunie’s dochterondernemingen die belast zijn met het netwerkbeheer in Nederland (Gas Transport Services B.V.; GTS) en Duitsland (Gasunie Deutschland; GUD).

Met de jaarlijkse uitgave Transport Insight biedt Gasunie de klanten van GTS en Gasunie Deutschland en andere belanghebbenden in gastransport inzicht in de achtergronden van netbeheer en gasmarktontwikkeling. De analyses in Transport Insight 2009 laten zien dat de benuttingsgraad van grensoverschrijdende capaciteit tussen beide netwerken hoog is. Dit beeld wordt bevestigd door de eerste resultaten van het geïntegreerde Open Season dat GUD en GTS momenteel samen organiseren. Het is voor het eerst dat in Europa een Open Season wordt uitgevoerd op basis van een grensoverschrijdende aanpak. De behoefte aan extra capaciteit in zowel Nederland als Duitsland blijkt groot.

Investeringen nodig
Beide netbeheerders zijn nu bezig om contracten voor nieuwe capaciteit met klanten af te sluiten. Het geïntegreerde Open Season moet de basis vormen voor een nieuw, economisch verantwoord investeringsprogramma. Deze investeringen, die naar verwachting aanzienlijk van omvang zullen zijn, zijn nodig om de geliberaliseerde gasmarkt goed te laten functioneren uit oogpunt van zowel concurrentiebevordering als voorzieningszekerheid. Dit soort investeringen kunnen alleen op economisch verantwoorde wijze plaatsvinden als het reguleringskader hiervoor voldoende ruimte biedt. In dat verband zijn de recente ontwikkelingen in de nationale regulering van het gastransport in Duitsland zorgwekkend te noemen.

Vraag naar opslagcapaciteit
Transport Insight 2009 wijst voorts op het toenemende belang van ondergrondse opslag van gas. De afname in de binnenlandse gasproducties, gecombineerd met de verschuiving van locale productie naar internationale aanvoer vanuit afgelegen winninggebieden leidt tot een hogere vraag naar lokale bronnen voor flexibiliteit. De bouw van ondergrondse opslagen kan hier uitkomst bieden. Flexibiliteit is nodig om fluctuaties in de vraag naar gas te kunnen opvangen.

Toegang gasmarkt bevorderd
Ook signaleert Transport Insight 2009 dat er in 2008 en 2009 een aantal marktbelemmeringen in het gastransport is weggenomen. Genoemd worden onder andere de hervorming van de ´kwaliteitsconversie´, waardoor er in Nederland in gas gehandeld kan worden ongeacht de herkomst van dat gas. Ook de oprichting van EUCABO, het Europese online platform voor het contracteren van grensoverschrijdende transportcapaciteit heeft bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van de Noord-West Europese gasmarkt voor klanten.

´Transport Insight 2009´ is hier als PDF te downloaden.


Profiel van N.V. Nederlandse Gasunie

Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het netwerk van Gasunie is één van de grootste gastransport hogedruknetten in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland, tientallen installaties en ongeveer 1.300 gasontvangstations. De jaarlijkse doorzet van gas bedraagt circa 125 miljard kubieke meter. Wij dienen het algemene belang in de markten waarin we actief zijn en streven ernaar een optimale waarde te creëren voor onze stakeholders. Wij zijn de eerste aanbieder van onafhankelijk gastransport met een grensoverschrijdend netwerk in Europa. Wij bieden onze transportdiensten aan via onze dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland Services GmbH in Duitsland. Daarnaast bieden we ook andere diensten aan op het gebied van gasinfrastructuur, waaronder gasopslag en LNG-aanvoer. Wij beschouwen de wensen van onze klanten als onze voornaamste drijfveer. Wij streven naar het realiseren van de hoogste standaarden op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en duurzaamheid. Mede door de betrouwbaarheid en strategische ligging ten opzichte van groeiende internationale gasstromen vervult het Gasunie transportnet een spilfunctie in de ´gasrotonde´ van Noordwest-Europa. (www.gasunie.nl)

Profiel Gastransport Services B.V. (GTS)
Gas Transport Services B.V., 100% dochter van Gasunie, is aangewezen als landelijk beheerder van het Nederlandse gastransportnet. Een van de belangrijkste taken van GTS is het verzorgen van transport van aardgas op een non-discriminatoire en transparante wijze. Met de uitvoering van haar taken bevordert GTS de leveringszekerheid en de werking van de gasmarkt.

Profiel Gasunie Deutschland
Gasunie Deutschland is een dochteronderneming van Gasunie en verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van een 3.100 kilometer lang gastransportnetwerk in Noord-Duitsland. Dankzij zijn geografische ligging in het noorden van Duitsland functioneert het netwerk van Gasunie Deutschland als onderdeel van de ‘gasrotonde’ van Noordwest-Europa. (www.gasunie.de)