Transporttarieven GTS dalen in 2016

18 dec 2015

De transporttarieven van de landelijk netbeheerder GTS (Gasunie Transport Services) dalen in 2016 met gemiddeld 3% ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit het tarievenbesluit 2016 zoals vandaag door de Nederlandse toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) gepubliceerd. De daling is het gevolg van een aantal effecten.

Zo leiden de omzetnacalculatie over 2014 en de lagere verwachte verkopen voor 2016 tot een opwaarts effect op de tarieven, waarbij de verwachte daling van de verlopen vooral wordt veroorzaakt door een afname van de binnenlandse productie en van de export.

Een neerwaarts effect treedt op door toepassing van de efficiëntie korting (oftewel de X-factor). Daarnaast heeft door een besluit van de ACM een verschuiving van kosten plaatsgevonden van de taak transport naar de taak bestaande aansluiting. De verschuiving heeft een neerwaarts effect op de tarieven van transport en een sterk opwaarts effect op de tarieven van de bestaande aansluiting.

De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2016.