Transporttarieven GTS stabiel in 2014

19 dec 2013

De transporttarieven van landelijk netbeheerder GTS (Gasunie Transport Services) blijven in 2014 stabiel vergeleken met de tarieven in 2013. Dat blijkt uit de tarieven 2014 voor de gereguleerde diensten, die de Nederlandse toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt – voorheen NMa) heeft gepubliceerd.

Separate (capaciteits)tarieven
De opbouw van de tarieven kent een aantal veranderingen ten opzichte van het jaar ervoor vanwege de recente wijzigingen in de TarievenCode Gas. Zo zijn de tarieven vastgesteld in kWh en is vanaf 2014 een korting van 25% van toepassing op de entry en exit tarieven voor gasopslagen. Bovendien zijn de tarieven van GTS voor 2014 opgebouwd uit vijf  wettelijke taken. Naast de wettelijke taak voor transport, die bijna 90% van de omzet van GTS bepaalt, zijn er voor 2014 separate (capaciteits)tarieven vastgesteld voor kwaliteitsconversie, balancering, bestaande aansluitingen en aansluitpunten.

Maatwerk
Deze tariefsopbouw zorgt voor meer variatie. Of klanten van GTS uiteindelijk meer of minder gaan betalen dan in 2013, kan per individuele shipper verschillend zijn. Dat komt doordat de tarieven meer afhankelijk zijn geworden van de specifieke diensten die zij afnemen. Gemiddeld voor alle wettelijke taken samen blijven de tarieven in 2014 op hetzelfde niveau als het afgelopen jaar, zonder het tijdelijke effect van de verrekening verleden. In de tarieven voor 2012 en 2013 had GTS een tijdelijke korting verwerkt om herziene tarieven uit eerdere reguleringsperioden te verrekenen.

De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2014.