Tussentijdse jaarveiling op 1 september 2014 - update

31 jul 2014

OP 27 juni 2014 hebben we aangekondigd dat er op 1 september 2014 een tussentijdse jaarveiling voor capaciteit  op Hilvarenbeek en Zelzate gehouden zou worden. In dat bericht was aangegeven dat er voor die veiling geen Surrender of Capacity (SoC) mogelijk was..

Recent heeft GTS besloten om voor deze veiling alsnog SoC toe te staan. De deadline voor het aanmelden van hiervoor is 14 augustus 2014 12:00 uur LET. Aanmelden van capaciteit voor SoC gaat volgens de standaard procedure die voor de reguliere veilingen van toepassing is.

Alle contractuele rechten en plichten van de shipper behorende bij de capaciteit die in het kader van Surrender of Capacity aan GTS wordt aangeboden blijven van kracht totdat de capaciteit opnieuw verkocht wordt. De contractuele rechten en verplichtingen vervallen ook alleen maar voor dat deel van de capaciteit die opnieuw verkocht wordt.