Uitstel implementatie VIPs

23 jan 2018

De Europese Commissie heeft recent hun visie gegeven over de strekking van artikel 19 (9) van de NC CAM betreffende de implementatie van VIP’s.

Naar aanleiding van deze brief is er onduidelijkheid ontstaan over de eenduidigheid van genoemd artikel en ziet GTS zich genoodzaakt de implementatie van VIP’s uit te stellen totdat er een eenduidig regulatoir kader is gecreëerd. Wij hebben onze shippers middels deze brief geïnformeerd. Voor uw informatie hebben wij zowel de brief van de EC als de vragen van Bundesnetzagentur die aanleiding waren voor de brief van de EC hier bijgevoegd.

Momenteel beraadt GTS zich op de noodzakelijk vervolgstappen en zullen u daar zo spoedig mogelijk over informeren.